Documentia de atribuire aferenta incheierii contractului de servicii de asistenta tehnica a fost publicata in SEAP (termen depunere oferte:11.06.2018) iar proiectul este la stadiu de Nota Conceptuala si a fost avizat de catre ordonatorul principal de credite in urma sedintei CTE, aviz nr. 35 din data de 02.11.2017.

 

  • Proiectele cuprinse in cadrul aplicatiei de finantare propuse sunt:
  • „Reabilitarea si modernizarea statiilor de evacuare a excesului de apa din intravilanul localitatilor Periprava, Sulina, Crisan, Sf Gheorghe, Gorgova, Tudor Vladimirescu, Letea si Pardina , din Delta Dunarii provenite din precipitatii si infiltratii, judetul Tulcea”;
  • „Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Vulturu, comuna Malicu, judetul Tulcea”
  • „Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Ilganii de Sus, comuna Malicu, judetul Tulcea”

 

Pentru aceasta aplicatie care cuprinde cele trei proiecte prezentate mai sus, ABADL lansat  in SEAP anuntul de participare, avand ca data de depunere a ofertelor data de 11.06.2018

Serviciile de asistenta tehnica sunt finantate de Ministerul Apelor si Padurilor, prin Lista creditelor de angajament la proiectele POIM 2014-2020 repartizate in anul 2018 pentru ABA Dobrogea Litoral, avand o valoare estimata de 4.540 mii lei cu TVA.

 

Sinteza stadiului privind derularea activitatilor de atribuire a contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului POIM: “Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii”:

 

– Documentatia de atribuire a fost aprobata de ANAP si anuntul de participare a fost postat pe SICAP (nr anunt 184727 05.05.2018) avand data de depunere a oferetelor stabilita pentru 11.06.2018;

– pana in prezent am primit o solicitare de clarificare din partea unei firme ce a solictat punerea la dispozitie a unor studii hidrologice existente si a PT-urilor statiilor de pompare propuse a fi reabilitate;

– raspunsul Autoritatii Contractante a fost ca in conformitate cu prevederile caietului de sarcini studiile existente vor fi puse la dispozitie Consultantului, adica ofertantului care va deveni castigator si va semna contractul cu Beneficiarul (ABADL);

– in data de 16 mai 2018, firma STEREOGIS Projesct Bucuresti, a depus o Notificare Prealabila prin care solicita in fapt o serie de clarificari, raspunsul fiind transmis in cursul zilei de 21.05.2018

– nefiind consemnate alte probleme, in data de 12.06.2018 a avut loc in prezenta observatorilor ANAP prima sedinta de evaluare in care s-au analizat garantiile de participare a ofertantilor:

  • Asocierea AQUAPROIECT SA-PRO TOBY SRL-JBA CONSULTING ENGINEERING AND SCIENTISTS LTD
  • SKYLINE CENTER SRL (tert sustinator ROMAIR Consulting)

 

-in continuare au avut loc inca patru sedinte de evaluare (cu observatorii ANAP) din care:

– la 18.06.2018 – continuare analiza garantii;

– la 27.06.2018 – analiza documente DUAE;

– la 16.07.2018 – analiza documente DUAE;

– la 24.07.2018 – definitivare analiza evaluare documente DUAE;

Datorita raspunsului transmis cu intarziere la solicitarea de clarificare pentru analiza garantiei de participare, oferta SKYLINE CENTER a fost respinsa in conformitate cu prevederile legii achizitiilor publice. (pana la data de 21.08.2018 beneficiarul nu a luat act de depunerea vreunei contestatii, teremenul pana la care s-ar fi putut depune contestatii fiind data de 20.08.2018.)

 

In continuare s-a trecut la faza analizei propunerilor tehnice, in data de 13.08.2018 avand loc in prezentat observatorilor ANAP, sedinta de evaluare personalului propus din cadrul propunerii tehnice, solicitandu-se clarificari ofertantului cu termen de raspuns data de 23.08.2018.

 

Avand in vedere finalizarea procedurii de  atribuire a contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului POIM: “Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii”, documentatie de atribuire aprobata de ANAP si anuntul de participare a fost postat pe SICAP, a fost semnat in data de 18.12.2018 cu asocierea -AQUAPROIECT SA-PRO TOBY SRL- JBA CONSULTING ENGINEERING AND SCIENTISTS LTD contractul de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului mai sus mentionat.

 

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral