În cadrul proiectului „Fazarea proiectului Watman” a fost dată acceptanța sistemului informatic ce cuprinde aplicațiile e-Sensor, V-Struct și Hydroshield

Proiectul Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I este un proiect a cărui implementare a început în anul 2013 – POS Mediu, odată cu semnarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile. La sfârșitul anului 2017, s-a semnat contractul de fazare a proiectului pe...
Continue Reading

Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte axa prioritara 5 – Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii”.

Documentia de atribuire aferenta incheierii contractului de servicii de asistenta tehnica a fost publicata in SEAP (termen depunere ) iar proiectul este la stadiu de Nota Conceptuala si a fost avizat de catre ordonatorul principal de credite in urma sedintei CTE, aviz nr. 35 din data de  ...
Continue Reading

“Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)’’

Stadiul la data de   La data prezentei situația privind Aplicația de Finanțare/Cererea de finanțare redepusă la Administrația Națională Apele Române este umătoarea: Documentația transmisă către AM POIM a fost discutată/analizată în ședința din , urmare aprobării prin OM a Ghidului Solicitantului pentru Managementul Riscului la Inundații...
Continue Reading

“APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului – “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”au fost aprobati prin HG 631 din 30 august 2017: Valoare Deviz General = (INV/C+M) in mii lei, cu TVA 19% si in preturi ; In cadrul Capacitatilor aprobate sunt prevazute si executarea a cinci poduri...
Continue Reading
Economie

„Legea offshore” sau cum o poveste de succes se poate transforma într-un eșec național (III)

Vă spuneam în postarea anterioară  că „Legea offshore” s-a întors la Parlament. Din acest motiv mă grăbesc să termin considerațiunile mele asupra subiectului și să furnizez o sursă de informare pentru cei interesați. Ce perspective economice și strategice se deschid din exploatarea gazului din Marea Neagră? Discuția trebuie să...
Continue Reading
Economie

„Legea offshore” sau cum o poveste de succes se poate transforma într-un eșec național (II)

După ce ne-am lămurit că România nu e capabilă să-și exploateze singură rezervele de gaze pe care le deține și  vom fi de acord că trebuie să-i lăsăm pe cei care știu să facă asta ( ExxonMobil are cifra de afaceri de 3 ori cât PIB-ul României), vom continua...
Continue Reading
Economie

„Legea offshore” sau cum o poveste de succes se poate transforma într-un eșec național (I)

De la începutul lui iulie, când a fost subiectul sesiunii extraordinare a Parlamentului, despre „Legea offshore” s-au spus verzi și uscate.  Discuțiile s-au purtat pe două planuri. Primul derulat în perioada examinării la Camera Deputaților, este al analizei economice comparative și al perspectivelor de ordin strategic pe care exploatarea...
Continue Reading

Implementare proiect- ”APĂRAREA IMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA“

Administraţia Naţională ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral implementează proiectul: “ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARA 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc – Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor...
Continue Reading

Stadiul implementării proiectului Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I

Proiectul Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I este un proiect a cărui implementare a început în anul 2013 – POS Mediu, odată cu semnarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile. În anul 2017, s-a semnat contractul de fazare a proiectului pe fonduri...
Continue Reading