primaria corbuCampania electorala a intrat pe ultima sută de metri. Evident că, administraţiile locale ale comunei din ultimii ani şi-au făcut raportul de activitate, “teză” pe care o vor prezenta in faţa cetăţenilor comunei Corbu, activitate care va fi notată duminică 05 iunie 2016. Încercând să informăm locuitorii comunei Corbu, am reuşit să intrăm în posesia unui rezumat al realizărilor pe perioada 2008-2016 dar şi a intenţiilor de dezvoltare în viitor a comunei Corbu, rezumat pe care îl reproducem în continuare:

 

Realizări 2008-2012

Preocupaţi încă din 2006 de bunăstarea si modernizarea comunei, am ajuns acum să avem facilități pe care puține comune le au, amintind aici serviciul de colectare selectivă a deșeurilor, mașina de pompieri, o grădiniță nouă și modernă, o școală extinsă cu 4 noi săli de clasă, reabilitată complet, centrul de recuperare fizioterapeutică, baza sportivă acoperită cu balon, casa parohială, casele mortuare, centrale termice în biserici, două stadioane în aer liber, stația de pompare și clorinare a apei, turbina eoliană proprie și alte obiective menite să sporeasca gradul de confort al cetătenilor comunei Corbu.

Realizări 2012-2016

 • S-a mărit parcul auto cu o autoutilitară Dacia Dokker și încă un microbuz pentru transportul elevilor
 • S-a construit o clădire modernă pentru remiza PSI și arhivă
 • Toate școlile si grădințele din Corbu au toalete interioare, magazii construite in regie proprie.
 • Anual am acordat din bugetul local sume de peste 3 miliarde lei pentru finanțarea școlilor și grădinițelor din comună
 • S-a izolat termic clădirile dispensarelor, Căminele Culturale Corbu 2 și Vadu
 • S-a extins Centrul de Fizioterapie cu o nouă clădire dotată și utilată corespunzător
 • S-a construit o sală de mese la biserica din satul Luminița, am alocat sume pentru lucrări de reparații si modernizare la Bisericile Baptiste si Adventiste din Corbu si Vadu, am sprijinit financiar pictura Bisericii Ortodoxe din satul Vadu. Am montat centrale termice și instalațiile aferente la Bisericile din Corbu și Vadu
 • S-a construit un Centru de Tineret multifunctional pentru 1200 copii si tineri, am derulat cursuri gratuite de calificare acreditate pentru 200 persoane, am sprijinit activitățile sportive pentru 120 copii și tineri, am sprijinit cercurile artistice, culturale și educative pentru 300 copii și tineri
 • Au fost sprijinite activitățile terapeutice și de recuperare pentru 50 de copii cu dizabilități din comuna Corbu
 • Au fost sprijinite familiile aflate în dificultate și am înlăturat efectele calamităților naturale
 • A fost ridicat un monument al eroilor căzuți la datorie
 • Am montat două noi transformatoare electrice în Corbu 1 (intrare) și Corbu 2 (I.Stănei)
 • S-a asigurat cofinanțarea și am sprijinit construcția rețelei de canalizare și extinderea rețelei de apă, constucția a două stații de pompare, continuăm lucrările de branșare la canalizare a gospodăriilor
 • S-a îmbunătățit rețeaua de apă, în Vadu am amenajat al doilea puț, am instalat rețea nouă pe mai multe străzi. În Corbu am reabilitat o stație de pompare și am suplimentat cu două puțuri forate
 • S-a finalizat documentația pentru racordarea la rețeaua de gaze
 • S-au reabilitat străzile afectate de inundații, am amenajat un canal colector al apelor pluviale în zona inundabilă, am sprijinit familiile afectate de calamitățile naturale
 • S-a plombat drumul comunal Corbu-Vadu
 • S-au asfaltat integral străzile: Vasile Sassu, Derelei, Margaretelor, Culturii, avem în curs de asfaltare străzile: Câmpului, Cabanei, Rozelor
 • S-a întocmit studiul de fezabilitate in cadrul proiectului de finanțare europeană a asfaltarii a 7 km de drumuri comunale si drumuri de exploatare agricolă – proiect depus spre finanțare

Proiecte pentru 2016-2020

 • Montarea a trei noi transformatoare electrice (s-au achitat deja peste 10 miliarde lei vechi pentru montarea transformatoarelor din zonele  lotizate Stănei Vest, Islaz, Stadion), montarea acestora urmând sa înceapă în două săptămâni
 • Construirea unei centrale eoliene de 200KW în scopul alimentării cu energie electrică a instituțiilor publice și a familiilor aflate în dificultate
 • Construirea a două rezervoare de apă în Vadu și Corbu 2 (care includ pompele și automatizările necesare în scopul asigurării presiunii și debitelor necesare)
 • Continuarea lucrărilor de racordare la canalizare si extinderea rețelei de apă, pe străzile care nu au fost racordate în prima etapă, stdudiul de fezabilitate fiind întocmit, depus la finanțare de RAJA Constanța
 • Construcția unui nou sediu al primăriei, sediu modern, dotat și utilat, care să răspundă nevoilor cetățenilor comunei
 • Construcția clădirilor administrative la terenurile se fotbal (vestiare, dușuri, cabine observatori) la cele două stadioane din Corbu 1 și Corbu 2
 • Amenajarea unui loc de joacă pentru copii, dotat cu echipamente adecvate copiilor de diferite vârste și amenajarea unui loc de recreere pentru bătrâni
 • Reabilitarea Școlii și a Grădiniței Vadu (dotări, mobilier, grup sanitar interior,centrală termică)
 • Extinderea Grădiniței Corbu 2 (dotări, mobilier, centrală termică, două noi săli de clasă)
 • Reabilitarea Școlii Corbu 2 (dotări, mobilier, acoperiș, centrală termică)
 • Construirea unei săli de sport la Școala din Corbu 2
 • Construirea unui Centru Social de zi pentru persoane aflate în stare de necesitate
 • Construirea unui Punct Sanitar în Vadu (construcție nouă cu dotările aferente)
 • Extinderea Căminului Cultural Corbu 2 (construire etaj, amenajare pentru activități culturale, sală fitness și forță)
 • Taluzarea și dalarea canalului de deversare a apelor pluviale din zona inundabilă
 • Reabilitarea DJ 226 (prin proiectul comun cu ITI Delta Dunării, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța)
 • Continuarea modernizării și asfaltării străzilor (Școlii, Bisericii, Morii, Pescarilor, M. Eminescu) – prin finanțarea Consiliului Local, lucrările fiind avizate, urmând să înceapă în următoarele două luni.
 • Modernizarea și asfaltarea drumului de acces spre litoral și a drumurilor de acces agricol – proiect PNDR depus spre finanțare
 • Modernizare și asfaltare 7 km străzi (Satu Nou, Corbului, Pepinierei, Crinului, Speranței, Cișmelei, Liniștii, Magazinului, Ogorului, Vulturului, V. Bellu, G. Topârceanu, IL Caragiale, Poștei, M. Eminescu) – proiect PNDR depus spre finanțare
 • Amenajarea trotoarelor pe strada Principală și pe străzile asfaltate
 • Amenajarea terenului împotriva înzăpezirilor prin perdele forestiere și parazăpezi
 • Cu experiența în administrație, implicarea în atragerea de noi fonduri și orientarea către problemele cetățenilor, vom continua, întreaga echipă, să derulam noi proiecte și investiții pentru o comună europeană”

 

Bogdan TURCITU