crucea primariaDuminica 05 iunie 2016, administratia comunei Crucea are de dat o teza in fata propriilor cetateni. Ce li s-a promis pana acum si ce-au vazut implinit din angajamentele alesilor lor, devine o operatiune simpla de aritmetica. Dupa cum le va da, cu plus sau cu minus, suntem convinsi ca asa le va fi si decizia la urne. Avand in vedere faptul ca, este o campanile linistita, am decis sa contabilizam doar realizarile. Cu certitudine, minusurile, crucenii le stiu déjà. Fara alte comentarii, va invitam sa lecturati evolutia comunei in ultimii 16 ani:

 

PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA

2000 – 2016

 

EDUCAŢIE

 • Reabilitarea unităţilor de învăţământ Băltăgeşti, Gălbiori, Crişan, Şiriu, Crucea, Stupina,
 • Dotarea tuturor sălilor de clasă cu mobilier nou,
 • Betonarea curţii interioare a liceului tehnologic Crucea,
 • Susţinerea acţiunilor întreprinse de unităţile de învăţământ,
 • Premierea elevilor merituoşi,
 • Organizarea de spectacole tematice pentru preşcolari şi şcolari,
 • Sprijinirea tuturor elevilor participanţi la concursuri şcolare,
 • Sprijinirea şi organizarea de excursii pentru preşcolari şi şcolari,
 • Oferirea de cadouri tuturor elevilor pentru sfintele sărbători de Crăciun si 1 Iunie,
 • Realizarea unui centru de informare şi documentare la nivelul liceului tehnologic Crucea,
 • Realizarea unui sistem de supreveghere video a instituţiilor publice – liceul tehnologic Crucea, sala de sport, cămin cultural Crucea.

SĂNĂTATE

 • Reabilitarea dispensarului uman,
 • Dotarea cabinetelor medicale a medicilor de familie cu aparat EKG si ECHO,
 • Înfiinţarea cabinetului stomatologic şi dotarea acestuia cu aparatură,
 • Înfiinţarea unei farmacii.

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • Sprijinirea conform legii a tuturor familiilor în vederea primirii de ajutor social,
 • Sprijinirea familiilor cu probleme de sănătate în vederea realizării de intervenţii chirurgicale şi tratamente,
 • Oferirea de cadouri de sfintele sărbători de Paşti şi Crăciun tuturor familiilor din comuna Crucea,
 • Crearea a peste 60 de noi locuri de muncă, ocupate în special de tineri.

INFRASTRUCTURĂ

 • Pietruirea tuturor străzilor interioare din cele 6 localităţi componente ale comunei Crucea,
 • Reabilitarea căminelor culturale Crucea, Gălbiori, Stupina, Şiriu, Crişan,
 • Reabilitarea drumurilor comunale DC70 şi 71,
 • Alimentare cu apă localitatea Crucea,
 • Construirea unei biserici în localitatea Şiriu.

 

CULTURĂ

 • Realizarea de spectacole cu artişti consacraţi,
 • Realizare de seri tematice „Seară de film” dedicată tuturor locuitorilor comunei Crucea,
 • Realizare de emisiuni radio şi TV de promovare a localităţilor şi locuitorilor comunei Crucea, precum şi rezultatele obţinute de elevii comunei Crucea la acţiunile la care au participat,
 • Realizarea centrului Biblionet la căminul cultural Crucea.

Proiecte realizate din FONDURI EUROPENE

 • Reabilitare liceul tehnologic Crucea (Banca Mondială),
 • Asfaltarea străzilor interioare din localitatea Crucea şi parţial Stupina,
 • Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice la standarde europene în localitatea Stupina,
 • Construirea unei staţii de biogaz şi eoliană în vederea reducerii consumului de energie electrică la instituţiile publice şi iluminatul public,
 • Reabilitarea clădirii primăriei comunei Crucea,
 • Construirea unei noi grădiniţe în localitatea Crucea,
 • Construirea unui centru de informare turistică, care va deservi localitaţile din comuna Crucea, Pantelimon, Topalu, Siliştea.

Proiecte în curs de derulare

 • Alimentare cu apă – Stupina, Gălbiori, Crişan, Şiriu,
 • Reabilitare drum comunal 70 (Crişan – Şiriu),
 • Finalizarea prin achiziţionarea unei clădiri în vederea funcţionării unui program „After School”,
 • Construirea unei biserici în Şiriu,
 • Reabilitare biserica Crişan, Gălbiori, Băltăgeşti,
 • Realizare clopotniţă biserica Stupina,
 • Realizare teren sport localitatea Crucea si Băltăgeşti,
 • Refacere trotuare localitatea Crucea,
 • Amenajare interioară şi exterioară, împrejmuire construcţie grădiniţă nouă localitatea Crucea.

Acestea fiind spuse, invitam cetatenii cu drept de vot sa iasa la vot duminica 05 iunie 2016. Votul este un drept doar in teorie. In fapt, este o obligatie civica pentru cei care sunt interesati de comunitatea in care traiesc.

Teodor AMARANDEI