Contribuabilii ar putea declara toate impozitele şi taxele pe care le datorează bugetului de stat, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, printr-un singur formular, în scopul creşterii colectării, potrivit unui proiect de ordin al preşedintelui ANAF transmis vineri de instituţie. „Având în vedere actualul sistem de declaraţii utilizat pentru impozitele şi taxele cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, se propune renunţarea la gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii, şi declararea acestora în cadrul aceluiaşi formular”, se arată în proiect. Astfel, prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, vor fi declarate toate impozitele şi taxele datorate la bugetul de stat, pentru care există obligaţie declarativă, cu excepţia TVA, urmând să se renunţe la formularul 103 „Declaraţie privind accizele” şi la formularul 105 „Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc”. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ar urma să modifice şi să completeze formularul 100, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia. De asemenea, ar urma să fie modificat şi completat Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prin introducerea obligaţiilor reprezentând accize, preluarea taxelor de jocuri de noroc pentru care, potrivit legii, există obligaţia declarativă şi eliminarea obligaţiilor pentru care nu există obligaţii declarative. ANAF mai anunţă că, potrivit OUG nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a fost amânată, până în 2012, aplicarea sistemului de plăţi anticipate în contul impozitului pe profit prevăzut pentru plătitorii de impozit pe profit. Astfel, contribuabilii, cu excepţia societăţilor comerciale bancare pentru care sistemul plăţilor anticipate este aplicabil în continuare, au obligaţia de a declara şi plăti trimestrial impozit pe profit, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la impozitul minim din Codul fiscal.