Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) precizează, referitor la modalitatea de publicare a unor mesaje ale lui Adrian Năstase pe blog, că deţinuţii, în condiţiile legii, pot transmite date, informaţii şi înscrisuri către aparţinători sau alte persoane aflate în afara închisorii. „Persoanele private de libertate, în condiţiile legii, pot transmite date, informaţii şi înscrisuri către aparţinători sau alte persoane aflate în afara locurilor de deţinere ca urmare a asigurării drepturilor legale la petiţionare, corespondenţă, informare şi efectuare de convorbiri telefonice”, se arată într-un comunicat ANP. Precizările ANP vin „ca urmare a materialelor apărute în ultimele zile în mass-media, referitoare la modalitatea de publicare a unor mesaje ale persoanei private de libertate A. N. pe o pagină web”, conform aceluiaşi comunicat. Instituţia ţine să menţioneze şi că, potrivit „unui mesaj postat pe pagina web la care se face referire în apariţiile mass-media, se precizează că materialele sunt publicate prin intermediul membrilor familiei – «M-am hotărât, de asemenea, să vă trimit, periodic, unele gânduri sau comentarii, prin Andrei, Mihnea şi Manuela»”. Într-una din postările sale pe blog, Adrian Năstase vorbea despre condiţiile din închisoare, menţionând lipsa telefonului, a calculatorului şi a internetului. ANP mai precizează, în acelaşi context, că dreptul la corespondenţă al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat, iar corespondenţa are caracter confidenţial şi nu poate fi deschisă sau reţinută decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. „Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă, directorul penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru instalarea de cutii poştale în interiorul penitenciarului. Petiţiile şi corespondenţa sunt colectate de către personalul furnizorului de servicii poştale, căruia i se asigură accesul în interiorul penitenciarului. (temei legal art. 46 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). În contextul cadrului legal execuţional penal, administraţia locului de deţinere nu exercită nici un control asupra corespondenţei expediată de către persoanele private de libertate pe adresa destinatarilor”, se menţionează în comunicat. Totodată, ANP precizează că persoanele aflate pentru executarea pedepselor privative de libertate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele instalate în penitenciar, iar convorbirile au caracter confidenţial. „Orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua săptămânal, pe cheltuiala sa, cel puţin o convorbire telefonică de la telefoanele instalate în incinta locului de deţinere cu persoanele din exteriorul locului de deţinere, atât din ţară, cât şi din străinătate. Sunt interzise deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile, precum şi a altor dispozitive de comunicare la distanţă, de către persoanele private de libertate”, potrivit aceluiaşi comunicat. ANP menţionează şi că, în conformitate cu legea, deţinuţii au dreptul să primească vizite în spaţii specialamenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice. „Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau soţie, ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi oricând vizitele cu apărătorul, în condiţii de confidenţialitate, în spaţii special amenajate prevăzute cu dispozitive de separare, care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Menţionăm că aceste vizite se acordă în afara drepturilor de vizită cu aparţinătorii”, arată ANP.