Comisia Europeană a propus ca România să primească în 2012 suma de 16.697.659 de euro pentru acţiuni în domeniul administrării frontierelor şi al politicii de acordare a vizelor. Este o sumă cu 4,3 milioane de euro mai mare față de suma primită de România în anul 2011. Cu acești bani, România trebuie să îmbunătățească sistemul de control pentru cei 2070 de kilometri de frontieră externă pe care UE o are pe teritoriul românesc. Comisia Europeană a propus vineri alocarea a 370,1 milioane de euro statelor membre pentru gestionarea şi securizarea frontierelor şi pentru acțiţuni privind vizele în anul 2012, în baza Fondului pentru Frontierele Externe. Aceşti bani sunt destinaţi să sprijine investiţiile în statele membre, dar şi în ţările non-membre care participă la sistemul Schengen, în special cele afectate de presiunile migratorii în creştere. Suma alocată în 2012 programelor naţionale creşte cu 35% comparativ cu cea din 2011, an în care pentru România au fost aprobate 12.343.864 de euro. Astfel, suma totală alocată direct statelor membre este de 321,9 milioane de euro, iar restul, de 192,4 de milioane de euro, va finanța: acţiuni transnaţionale (48 milioane de euro), acţiuni comunitare (22,2 milioane de euro), acţiuni la segmente de frontieră specifice (10 milioane de euro), iar 16 milioane de euro vor finanța o schemă specială de tranzit pentru cetăţenii ruşi care călătoresc în Kaliningrad prin Lituania. Distribuţia celor 321,9 milioane de euro pe ţări este decisă de către Comisie și se bazează pe criterii de fapt şi pe evaluarea riscurilor la controalele de la frontierele externe comune, luând în considerare evenimentele recente din regiunea mediteraneană, care au determinat un aflux de imigranți. Italia va deveni, prin urmare, cel mai mare beneficiar al fondurilor extinse, cu o creștere netă de 20 milioane de euro. Malta, Cipru, Spania, Grecia şi Franţa vor beneficia, de asemenea, de o creştere a alocaţiilor primite pentru controlul frontierelor. În ceea ce priveşte Bulgaria – ţară în privinţa căreia au fost exprimate îngrijorări că ar avea probleme la securizarea graniţelor cu Turcia – ea va primi circa 10,8 milioane de euro în 2012, cu aproape 3 milioane de euro mai mult decât în 2011. Comisia a identificat cinci domenii-cheie în care banii de la Fond ar trebui să fie investiți la nivel național: Sistemul de Informaţii Schengen II (SIS II), Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS), Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor (EUROSUR), implementarea echipamentului tehnologic pentru controlul la frontieră şi promovarea cooperării între statele membre pentru probleme legate de vize. Fondul pentru Frontierele Externe este unul dintre cele patru instrumente financiare din cadrul Programului General „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” al Direcției Generale Afaceri Interne. Acesta prevede un mecanism de solidaritate financiară cu acele state membre care sunt cel mai expuse la imigraţie. Bugetul total pentru acest fond în perioada 2007-2013 este de 1.820 de milioane de euro.