Guvernul a decis să aloce aproximativ 100 milioane lei pentru organizarea în acest an a alegerilor locale, cu o treime mai mult decât la scrutinul din urmă cu patru ani. Pentru alegerile locale din 2008, organizate în două tururi de scrutin, Guvernul a alocat 66 milioane lei. În 2004, fondurile guvernamentale pentru organizarea alegerilor locale s-au ridicat la 323,74 miliarde lei vechi. Guvernul a decis ca alegerile locale să fie organizate la 10 iunie 2012, au declarat anterior surse oficiale. Data alegerilor a fost decisă în şedinţa de marţi a Guvernului, prin hotărâre. Într-un comunicat transmis ulterior de Guvern se arată că, potrivit programului calendaristic, până la 31 martie 2012 vor fi desemnaţi judecătorii din Biroul Electoral Central. Partidele şi alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale vor comunica BEC, până în 10 aprilie, semnele electorale, urmând ca acestea să fie aduse la cunoştinţa publicului, iar până la 1 mai vor fi adresate solicitările pentru alocarea timpilor de antenă. Până la 1 mai 2012 vor fi depuse candidaturile, iar campania electorală va începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, respectiv în 11 mai, şi se va încheia în data de 9 iunie, ora 7.00. Procesul de votare din 10 iunie va începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00. „În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului sau pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean, potrivit legii, acesta va avea loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv, în 24 iunie 2012”, se arată în comunicat. Tot prin hotărâre de guvern au fost numerotate circumscripţiile electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti, numărătoarea făcându-se crescător în ordine alfabetică a denumirii judeţelor. Excepţie a făcut municipiul Bucureşti, care va fi circumscripţia electorală nr 42. În perioada electorală, va funcţiona o comisie de transparenţă care va avea rolul de a supraveghea modul în care se vor efectua cheltuielile pentru organizarea alegerilor locale. Din comisie vor face parte câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, doi reprezentanţi ai Clubului Român de Presă şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente. „Totodată, având în vedere constrângerile bugetare şi necesitatea asigurării într-un termen cât mai scurt a fondurilor necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor, Guvernul a stabilit un mecanism de recuperare din bugetele locale a sumelor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru prefecturi, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului”, se arată în comunicat. De asemenea, Guvernul a decis constituirea unor comisii tehnice la nivel central şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, pentru coordonarea organizării alegerilor locale, din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Comisia tehnică centrală va fi condusă de ministrul Administraţiei şi Internelor, iar comisiile tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi coordonate de prefecţi. La şedinţele comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. La sfârşitul anului trecut, Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, dar Curtea Constituţională a decis, în luna ianuarie, că organizarea alegerilor locale şi parlamentare la aceeaşi dată determină încălcarea dreptului de a fi ales.