Promovarea mecanismelor moderne de e-Commerce, atât pe piaţa internă, cât şi în afara ţării, implementarea sistemului e-Guvernare, dar şi formarea de competenţe digitale în domeniul educaţiei, reprezintă principalele direcţii prevăzute în domeniul Comunicaţiilor, potrivit programului politic pentru care Guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului, săptămâna viitoare. Principiul de e-Guvernare vizează regândirea organizaţiilor şi proceselor, pentru ca serviciile publice să fie livrate mai eficient.
La capitolul Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) se au în vedere mai multe ţinte: formarea de competenţe digitale de bază pentru cetăţenii României (cu accent pe categoriile dezavantajate), susţinerea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a metodelor inovative de integrare a resurselor educaţionale de tip web 2.0 şi a resurselor educaţionale deschise în procesul de învăţare, precum şi asigurarea de programe de formare continuă a profesorilor pentru convergenţa cu ritmul tehnologic.
Conform sursei citate, pe segmentul e-commerce, se urmăreşte încurajarea comercianţilor în folosirea canalelor de vânzare electronice atât pe piaţa internă, cât şi în afara ţării, dar şi stimularea investiţiilor private în domeniul cercetării-inovării în scopul creşterii ponderii produselor şi serviciilor inovative în economia României. Guvernul României se va implica pentru a asigura continuitatea Parteneriatului strategic cu SUA, îndeplinirea obligaţiilor asumate privind amplasarea unor elemente ale Scutului Antirachetă în România, precum şi pentru realizarea graduală a capacităţii de apărare aeriană prin achiziţia avioanelor de vânătoare, se arată în programul politic pentru care Executivul urmează să îşi angajeze răspunderea săptămâna viitoare în faţa Parlamentului, la capitolul Apărare.
„Politica de apărare a Guvernului României în perioada 2014-2016 va asigura elementele de continuitate strategică pe dimensiunea NATO, UE şi a parteneriatelor strategice, în mod deosebit Parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA, va genera condiţiile creşterii capacităţii operaţionale a forţelor şi va asigura implementarea unui model de management al resurselor umane care să permită dezvoltarea motivării profesionale şi evoluţia în carieră”, informează documentul. Guvernul României se va implica pentru asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în viaţa publică, în administraţie şi justiţie, în sfera culturii, limbii, religiei, educaţiei, vieţii publice, în conformitate cu Constituţia României, se arată în programul politic pentru care Executivul urmează să îşi angajeze răspunderea săptămâna viitoare în faţa Parlamentului, la capitolul Minorităţi.
Conform documentului, Executivul îşi propune să încurajeze dialogul interetnic să elimine orice formă de extremism, şovinism, antisemitism şi „să adopte o serie de politici care să contribuie la dezvoltarea cadrului legal şi instituţional privind minorităţile naţionale din România”.
„În ceea ce priveşte aspectele instituţionale, Guvernul va sprijini (financiar) în mod corespunzător Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN)”, se mai precizeazăîndocument. Revenirea TVA la nivelul de 19%, lărgirea bazei de impozitare, reducerea CAS cu 5 procente şi impozitul diferenţiat pe venitul salarial sunt principalele măsuri financiar-fiscale prevăzute în programul politic pentru care Guvernul îşi va angaja răspunderea înfaţa Parlamentului săptămâna viitoare. Potrivit documentului trimis de Parlamentul, Guvernul îşi propune o serie de direcţii de acţiune în orizontul financiar-fiscal 2014-2016.
„Simplificăm fiscalitatea şi sporim competitivitatea fiscală a mediului de afaceri prin: a) reducerea generală a impozitării; b) lărgirea bazei de impozitare; c) simplificarea sistemului de taxe; d) creşterea colectării veniturilor bugetare; e) reducerea evaziunii fiscale. Revenirea la un nivel de TVA de 19%, pe măsură ce cadrul fiscal-bugetar o va permite. Păstrăm plafonul de 16% şi introducem, pe parcursul mandatului, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar o va permite, impozitul diferenţiat pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale: cote de 8%, 12% şi 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit”, se arată în programul politic al Executivului.
Documentul mai prevede alinierea la media europeană a redevenţelor încasate de stat ca urmare a concesionării activelor statului, scutirea de impozitare a profitului reinvestit în utilaje şi echipamente tehnologice, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar o va permite, stimularea mediului de afaceri în limite admisibile pentru stabilitatea macroeconomică, prin simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători.
„Analizăm extinderea reducerii TVA la alte categorii de produse alimentare de la 24% la 9%. Stimulăm astfel producătorii interni şi reducem evaziunea fiscală din zona produselor alimentare. Reducem CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar o va permite”, se precizează în programul adoptat de Guvern.     Guvernul va promova dezvoltarea unui sistem de pensii durabil, bazat pe conturi individuale de economisire, care să preia, un procentaj tot mai mare din venitul de înlocuire şi din cel total al asigurărilor sociale ale asiguratului, potrivit noului program de guvernare, trimis astăzi redacţiei.
Sistemul se bazează pe ideea că „sustenabilitatea unui sistem de pensii ţine de aplicarea principiului contributivităţii, prin acumulare, şi al responsabilităţii individuale”.
„Pornind de la convingerea că sustenabilitatea unui sistem de pensii ţine de aplicarea principiului contributivităţii, prin acumulare, şi al responsabilităţii individuale, vom promova dezvoltarea unui sistem de pensii durabil, bazat pe conturi individuale de economisire care să preia, ca pondere, un procent tot mai mare din venitul de înlocuire şi totodată din venitul total al asigurărilor sociale ale asiguratului. În acest sens, vom susţine schimbarea principiilor care guvernează sistemul public de pensii, prin centrarea sistemului pe principiul contributivităţii şi al responsabilităţii individuale printr-un sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică (Pilon I) cu asigurarea pe perioada de tranziţie către noul sistem a măsurilor de atenuare a costurilor reformei, fără afectarea veniturilor beneficiarilor în plată sau cu perioadă de acumulare mică”, precizează documentul.
Programul stipulează introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaţionale (Pilonul IV), bazat pe contribuţia asiguratului şi a angajatorului, pornind de la specificul unor profesii sau domenii de activitate. Executivul consideră că, astfel, sunt eliminate nedreptăţile create beneficiarilor pensiilor speciale de noua lege a pensiilor şi se creează posibilitatea pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad mai mare de uzură.

În document, este menţionată şi creşterea responsabilităţii pentru veniturile de bătrâneţe ale persoanelor care lucrează în activităţi ocazionale şi sezoniere (în special în agricultură), prin crearea unui sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, având în vedere specificul acestor activităţi. Danila Teodorov