Concluzia raportului de audit în MDRT, pentru perioada 2009-2012, în ceea ce priveşte Compania Naţională de Investiţii (CNI) şi PNDI este că a avut loc un „jaf cu banul public”, iar rezultatele controalelor vor fi transmise DNA, Parchetului şi Ministerului de Interne, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig. „Avem de-a face cu un dispreţ pentru banul public, dar şi pentru cetăţean”, a spus Hellvig. El a prezentat luni concluziile unui raport de audit în MDRT pentru perioada în care conducerea instituţiei a fost asigurată pe Elena Udrea (PDL). În urma auditului s-a constatat că managementul programelor derulate cu fonduri de la bugetul de stat nu a fost performant, iar sistemele de control intern privind selectarea proiectelor de finanţat, achiziţiile publice şi urmărirea implementării contractelor nu au fost funcţionale. Potrivit lui Hellvig, nu a existat o monitorizare a proiectelor şi nici o reacţie promptă de sancţionare a firmelor care nu şi-au respectat obligaţiile. Astfel, MDRT nu a început procedurile legale pentru recuperarea banilor de a firmele care nu şi-au îndeplinit contractele. Ministrul a spus că acordarea banilor pe proiecte s-a făcut „aiurea”, ajungându-se la aberaţii de investiţii precum drumuri care leagă „nimic de nimic”, săli de sport în localităţi în care numărul locuitorilor şi vârsta acestora nu justifică asemenea investiţii, care nu sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare şi la electricitate, şi care sunt folosite cel mult pentru nunţi şi botezuri. În urma auditului la CNI s-a constatat că nu a existat o strategie corespunzătoare, iar sumele solicitate de companie pentru derularea investiţiilor au fost mult mai mari decât alocările bugetare anuale. Unii dintre constructorii cu care CNI avea încheiate contracte de lucrări au intrat în insolvenţă. Totodată, s-au făcut decontări pentru contracte încheiata cu CNI în anul 2009, pentru obiective de investiţii prin programul „bazine de înot”, la care stadiul de execuţie al contractului în luna mai 2012 era 0. În ceea ce priveşte PNDI, auditul a arătat că nu au existat criterii relevante pentru evaluarea, prioritizarea şi selectarea proiectelor. Licitarea pe pachete foarte mari, coroborată cu condiţiile finanţării, a condus la limitarea concurenţei. În urma auditului, ministrul a dispus adoptarea de măsuri pentru contractele de executare de lucrări. Astfel, vor fi stabilite responsabilităţi individuale pentru persoanele care se fac vinovate de prejudicii, vor fi recuperate prejudiciile rezultate din avansurile acordate şi, unde nu s-au executat lucrări, cu aplicare de penalităţi. Hellvig a arătat că pentru anumite contracte valoarea investiţiilor a crescut substanţial, de multe ori cu aproape 50%. De exemplu, la Sala Policalentă de 4.000 de locuri din Piatra Neamţ constructorul are întârzieri de 282 de zile în realizarea obiectivului, iar valoarea contractului a crescut cu aproape 45%. Totodată, valoarea unui contract atribuit SC Consim, pentru intervenţii de primă urgenţă, a crescut cu 41%. Alt exemplu este firma Rico SRL, care are 18 contracte cu MDRT. Valoarea contractelor a fost amjorată, iar acestea înregistrează întârzieri. SC Bella Consulting Construction are 9 obiective de investiţii în programul de lucrări de intervenţii de primă urgenţă, contractate între 26 octombrie 2010 şi 31 ianuarie 2011, toate având întârzieri care se întind pe parcursul a 110 şi 370 de zile. Ministrul a vorbit şi despre firma SC European Hidroconstruct, care are un singur angajat, dar care a câştigat 14 contracte de investiţii (poduri şi podeţe) şi care a terminat trei obiective, la celelalte 11 având stadii de execuţii începând cu 15%. Hellvig a spus că firma SC European Hidroconstruct reabilitează poduri şi ziduri tot în programul de lucrări de urgenţă, având patru contracte cu CNI, iar urgenţa se concretizează în întârzieri între 106 şi 262 de zile. La sala de sport de la Liceul Teoretic Victor Babeş, obiectiv câştigat de SC European Hidroconstruct, firmă cu un singur angajat, în asociere cu o altă societate, preţul oferit de constructorul selectat a fost mai mare decât al altor constructori, ale căror oferte au fost respinse, pe motiv că erau necorespunzătoare. În prezent, termenul de finalizare este depăşit, stadiul de execuţie este de 50%, iar decontările şi plăţile sunt mai mari cu 16,5% faţă de valoarea din contract. SC Bella Consulting Construction a câştigat un pachet de nouă obiective de intervenţii de urgenţă la care toate termenele de finalizare sunt depăşite, stadiul fizic de execuţie este de 60-70%, iar plăţile şi decontările sunt mai mari cu 12,3%. Hellvig a mai spus că s-a construit o sală de sport în comuna Rieni, în valoare de 2,5 milioane de lei, la 571 de locuitori. În comuna Jorăşti, judeţul Galaţi, unde numărul locuitorilor este mai mic de 2.200, s-a construit o sală de sport care a costat peste 650.000 de euro. În plus, comuna Vârgiş din Covasna are doar 1.900 de locuitori, dar are apropare pentru sală de sport în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Potrivit lui Hellvig, corpul de control a constatat că că la nivelul conducerii CNI, într-o anumită perioadă de timp, nu s-au făcut demersuri pentru recuperarea unor sume de la firmele care nu şi-au îndeplinit contractele şi nu s-a încercat penalizarea acestora. „Cineva va trebui să răspundă pentru asta, şi probabil că penal”, a mai spus Hellvig, care a adăugat că informaţiile rezultate în urma auditului vor fi transmise DNA, Parchetului şi Ministerului de Interne. În planurile de achiziţii ale MDRT pentru 2009-2012 au fost şi capace de WC de 15.000 euro. El nu făcut public numărul capacelor de toaletă. „V-am spus suma. Nu mă ocup de capacele de WC în minister”, a spus Hellvig. El a prezentat luni concluziile unui raport de audit în MDRT pentru perioada în care conducerea instituţiei a fost asigurată pe Elena Udrea (PDL).