Secretarul de stat pentru afaceri globale, Doru Costea, a subliniat la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE necesitatea unor eforturi susţinute pentru soluţionarea conflictelor îngheţate, care continuă să reprezinte o ameninţare pentru securitatea întregii zone OSCE, informează MAE. La reuniune s-a adoptat decizia privind îmbunătăţirea capacitaţii OSCE în prevenirea şi medierea conflictelor, răspunsul rapid la crize şi reabilitarea post-conflict. România a facilitat pregătirea şi negocierea acestei decizii, în special pe segmentul de reabilitare post-conflict. Decizia reprezintă primele angajamente în acest domeniu adoptate de OSCE în mai mult de o decadă. Documentul reafirmă angajamentul de a intensifica eforturile pentru soluţionarea conflictelor îngheţate. O alta iniţiativă finalizată cu succes a fost crearea cadrului pentru sistematizarea eforturilor OSCE de combatere a ameninţărilor transnaţionale. România a facilitat demersurile PiE în acest context. Consiliul Ministerial a decis asistenţa OSCE pentru transformările democratice din statele mediteraneene, un pachet de măsuri în cooperarea cu Afganistan şi intensificarea eforturilor pentru combaterea traficului de persoane. Dezbaterile au vizat şi teme precum siguranţa jurnaliştilor, respectiv, garantarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în era digitală. Aceste subiecte, considerate prioritare de către statele membre UE pentru adaptarea Organizaţiei la noile evoluţii tehnologice nu au fost codificate intr-un document consensual, dar vor figura pe agenda OSCE in 2012. România a subliniat, în cadrul intervenţiei secretarului de stat la Consiliul Ministerial, necesitatea unor eforturi susţinute pentru soluţionarea conflictelor îngheţate, care continuă să reprezinte o ameninţare pentru securitatea întregii zone OSCE. A pledat pentru concentrarea eforturilor strategice ale comunităţii internaţionale asupra reglementarii conflictului din Republica Moldova pe baza suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în conjunctura favorabilă a reluării negocierilor oficiale în formatul „5+2”, la începutul acestei luni. De asemenea, a subliniat necesitatea implementării tuturor angajamentelor OSCE, cu accent pe cele privind drepturile omului, libertăţile fundamentale, democraţia şi statul de drept. În marja reuniunii, oficialul român a avut o întrevedere bilaterală cu omologul georgian în cadrul căreia a abordat aspecte ale relaţiilor bilaterale şi a felicitat Georgia pentru anunţul de lansare a negocierilor pentru un Acord de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană. Partea română a exprimat disponibilitatea de a intensifica dialogul cu Georgia, inclusiv in privinţa apropierii acestui stat de UE.