Comitetul de Conformare al Protocolului de la Kyoto a suspendat dreptul României de a tranzacţiona certificate de emisii de gaze cu efect de seră, „până la rezolvarea neconformităţilor identificate”, potrivit unui comunicat transmis duminică de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Comitetul de Conformare al Protocolului de la Kyoto a comunicat, în şedinţă publică, decizia finală referitoare la neconformităţile identificate la nivelul Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES 2010), transmis în anul 2010 de România, se arată în comunicat. Decizia finală a Comitetului de Conformare confirmă concluziile preliminare adoptate în data de 8 iulie 2011. Potrivit acestora, România trebuie să asigure derularea şi dezvoltarea măsurilor menite să asigure îndeplinirea adecvată a tuturor activităţilor şi funcţiunilor specifice inventarului naţional şi sistemului naţional pentru estimarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES). Totodată, decizia finală confirmă suspendarea eligibilităţii României de a participa la mecanismele flexibile în baza articolelor 6, 12 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, până la rezolvarea neconformităţilor identificate, precizează comunicatul. Suspendarea eligibilităţii a intrat în vigoare la comunicarea deciziei. O măsură similară a fost luată şi împotriva Ucrainei. În aceeaşi decizie, Comitetul apreciază angajamentul României de consolidare a sistemului naţional/îmbunătăţire a INEGES, angajament evidenţiat de informaţiile pe care România le-a prezentat în cele două întâmpinări scrise adresate Comitetului de Conformare, precum şi de îmbunătăţirile recente ale inventarului naţional, cuprinse în variantă revizuită a INEGES, care a fost trimisă Secretariatului UNFCCC în luna august 2011. România a luat act de decizia finală a Comitetului de Conformare şi a anunţat că va continua demersurile de asigurare a funcţionării conforme a sistemului naţional şi a inventarului naţional de emisii de GES, arată Ministerul Mediului şi Pădurilor. „De altfel, în acest moment, România implementează deja măsurile menite să asigure îndeplinirea cerinţelor Comitetului, privind îmbunătăţirea constanţa a sistemului naţional şi conformitatea inventarului naţional al emisiilor de GES cu liniile directoare ale UNFCCC. Printre aceste măsuri se număra: creşterea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP), pe componenţa schimbări climatice/sistemul naţional al emisiilor de GES;  un set de studii iniţiate iniţiate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, destinate atât îmbunătăţirii activităţilor de culegere/elaborare a datelor, identificării/dezvoltării parametrilor şi factorilor de emisie necesari în realizarea inventarului, cât şi creşterii expertizei specifice a personalului din domeniu”, menţionează comunicatul. Rezultatele acestor studii vor permite sistemului naţional de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră trecerea la un nivel tehnic superior de colectare, prelucrare şi raportare a datelor, potrivit MMP. În baza rezultatelor acestor studii şi a măsurilor de consolidare a capacităţii instituţionale, România urmează să pregătească o nouă variantă revizuită a inventarului naţional, pe care să o transmită spre evaluare Secretariatului UNFCCC, urmând să solicite ulterior, în bază acestei evaluări, reinstalarea eligibilităţii în cel mai scurt timp, conchide Ministerul Mediului şi Pădurilor. Primul-ministru Emil Boc a anunţat că eventuala suspendare a dreptului României de a tranzacţiona certificate de emisii de gaze cu efect de seră va conduce la demiterea lui Nagy Iosif de la conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Premierul Boc a precizat că o posibilă decizie în acest sens a comitetului ONU pentru respectarea protocolului de la Kyoto va antrena demiterea tuturor oficialilor români care au responsabilităţi în acest domeniu. „Capul şefului de la Agenţia de Protecţia Mediului trebuie să fie pe masă dacă acest lucru se va întâmpla, şi un plan foarte, foarte riguros ca în maxim şase luni să se poată relua tranzacţionarea acestor certificate. Dar vreau capete jos dacă o asemenea decizie se ia împotriva României şi cei vinovaţi să plătească”, a declarat, vineri, primul-ministru Emil Boc.