Noul Guvern intenţionează  să adopte politici publice pentru stimularea natalităţii, pentru creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate, să  elimine discriminările privind femeile pe piaţa muncii, potrivit Programului de Guvernare. Astfel, noul Executiv îşi propune să continue procesul de raţionalizare a diferitelor tipuri de asistenţă socială acordate atât la nivelul familiilor, cât şi la nivel individual, să crească nivelul calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi să respecte standardele minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate. Includerea creşelor în nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi încurajarea înfiinţării de creşe de către structurile societăţii civile, stimularea structurilor societăţii civile pentru dezvoltarea activităţii de prestare a serviciilor sociale din domeniul protecţiei persoanelor aflate în nevoie, dezvoltarea sistemului de consiliere juridică gratuită, precum şi a serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice sunt alte direcţii ale noului Program de guvernare. Executivul intenţionează să transforme unităţile medico-sociale în centre pentru îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice dependente , să aplice măsuri de creştere continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi să sprijine familiile aparţinătoare, să sporească numărul de locuri de muncă adecvate pentru activarea persoanelor cu dizabilităţi cu potenţial lucrativ în vederea încadrării lor în muncă, să dezvolte centrele de tip rezidenţial şi centrele alternative pentru persoanele cu handicap mintal, cu psihopatologii şi afecţiuni multiple, prin programe specifice, să asigurare accesul persoanelor cu dizabilităţi la suportul fizic, informaţional şi la transportul public, respectiv la intrarea în imobile. Totodată, Guvernul vrea să susţină participarea activă a societăţii civile şi a mediului de afaceri la procesul de incluziune activă a persoanelor apte de muncă din grupurile vulnerabile, să elimine condiţia discriminatorie a femeii pe piaţa muncii, în viaţa social-economică, culturală şi politică, prin consolidarea reprezentării femeilor în Parlament şi în primele două linii ierarhice ale Guvernului. Creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea politicilor de gen, crearea sistemului naţional de sprijinire şi promovare a politicilor privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii bazate pe fondurile structurale, îmbunătăţirea legislaţiei privind pensia de urmaş pentru copii, conceperea şi implementarea unui program intersectorial care vizează scăderea mortalităţii infantile sunt alte direcţii ale noului Program de guvernare. Viitorul Executiv vrea conturarea unei politici publice pentru stimularea natalităţii prin măsuri fiscale, de flexibilizare a pieţei muncii şi de protecţie socială, respectiv prin acordarea de subvenţii angajatorilor care reintegrează pe piaţa muncii femei cu copii în întreţinere sub 6 ani (angajarea celor care se află în concediu de creştere a copilului, în şomaj sau în şomaj de lungă durată), reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională, prin crearea unui mediu de lucru „prietenos” familiilor. În prezent, România are de gestionat o provocare demografică majoră având în vedere reducerea numărului populaţiei stabile la 19 milioane de persoane şi fenomenul accelerat de îmbătrânire. În domeniul egalităţii de şanse a fost aprobată o strategie pentru perioada 2010 – 2012. A fost introdusă o nouă formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prin care rămâne la latitudinea părinţilor decizia de a opta între două variante, una activă şi alta pasivă pentru creşterea copilului. În cazul în care părintele optează pentru un concediu pe o perioadă de 1 an pentru creşterea copilului, acesta primeşte o indemnizaţie lunară de 75 la sută din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni (nu mai puţin de 600 lei şi nu mai mult de 3.400 lei) şi un stimulent de revenire pe piaţa muncii în cuantum lunar de 500 de lei. Dacă părintele alege perioada maximă de doi ani pentru creşterea copilului, se menţine cuantumul de 75 la sută pentru indemnizaţia lunară primită, însă nu poate depăşi plafonul de 1.200 lei şi nu se mai acordă niciun stimulent pentru revenirea la muncă.