Proiectul Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I este un

proiect a cărui implementare a început în anul 2013 – POS Mediu, odată cu semnarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile.

În anul 2017, s-a semnat contractul de fazare a proiectului pe fonduri externe nerambursabile prin POIM 2014 – 2020, contract ce va fi finalizat în februarie 2019.

Implementarea proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații.

În etapa de fazare a proiectului se vor realiza următoarele:

  • 14 stații pentru măsurarea măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide;
  • 9 Staţii hidrometrice pe afluenţi;
  • 21 Echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare mai mare de 0.2);
  • 12 Staţii de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;
  • 17 baraje categoria A si B monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat, prevăzut cu sistem de monitorizare anti-furt;
  • 3 baraje categoria C monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat;
  • 15 Staţii automate cu senzori pentru monitorizare calităţii apei, menite a asigura informaţia esenţială pentru o intervenţie mai bună şi mai rapidă în vederea reducerii efectelor viiturilor. Indicatorii calitativi estimați privind impactul așteptat al întregului proiect sunt populația care beneficiază de protecția împotriva inundațiilor în zonele calamitate care va fi de 1.500.000 locuitori și reducerea riscului la inundații în zonele de intervenție ce va fi de 30%.

În prezent, indicatorii fizici ai proiectului sunt realizați în proporție de 100%. Ceea ce mai rămâne de definitivat este programul IT realizat prin acest proiect.

Drept urmare, în această perioadă se fac teste cu privire la funcționalitatea senzorilor instalați și calitatea datelor transmise de aceștia, la stațiile de monitorizare din cadrul sistemului informațional.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general privind  îmbunătățirea standardelor de viață ale populației, în concordanță cu îndeplinirea acordurilor dintre România și UE în ceea ce privește protecția mediului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 

Download PREZENTAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL DUNARII

(inclusiv DELTA DUNARII) din administrarea ABA Dobrogea Litoral

 

Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral