Universitatea „Ovidius” din Constanța se prezintă astăzi ca o instituție de educaţie şi cercetare ştiinţifică având „Grad de încredere ridicat”, abilitată să emită diplome de studii pentru toate programele şi formele de învăţământ, organizate în concordanţă cu prevederile legale, orientată către promovarea învăţământului de calitate prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare. Pentru a afla noutati, domnul rector al Universității „Ovidius” – prof.univ.dr. Dănuț Tiberius Epure, ne-a oferit informații cu privire la admiterea din luna septembrie 2012.

– Domnule rector, care sunt noutățile sesiunii de admitere din luna septembrie la Universitatea „Ovidius”?

–  Universitatea „Ovidius” din Constanța este cea mai prestigioasă instituţie de învăţâmânt superior din Dobrogea și ocupă un onorant loc  in ierarhizarea universităţilor din ţară, făcută de MECTS. Procesul educațional este organizat pe trei cicluri de studii, care, într-o succesiune firească, asigură studenților împlinirea profesională. Facilitățile oferite de Universitatea noastră studenților sunt multiple: spații de cazare moderne, în toate cele 5 cămine, Baza sportivă și de agrement, situată pe malul lacului Siutghiol, bibliotecă modernă, excelent dotată, săli de curs adaptate cerințelor actuale. De asemenea, un rol important este acordat cercetării științifice, universitatea deținând centre de cercetare recunoscute CNCSIS în majoritatea domeniilor de activitate. Asigurarea calității în învățământ este primordială pentru Universitatea noastră și din această perspectivă promovăm creșterea echilibrată a rolului cadrului didactic și al studentului în procesul de educație. În acest context de modernizare și adaptare la solicitările pieței muncii, la Universitatea „Ovidius”, au început înscrierile pentru cea de-a doua sesiunea de admitere la studii de licență în cadrul facultăților, pentru cea de-a doua sesiune la studii de masterat, prima sesiune a studiilor de doctorat și, în premieră, la Centrul de formare și dezvoltare profesională continuă „Ovidius„ Constanța (CFDPCO). Pentru studii de licență, sunt scoase la concurs peste 1.000 de locuri cu taxă, însă sunt câteva facultăți care mai au disponibile și locuri fără taxă.  Prima sesiune de admitere din luna iulie a fost un real succes, chiar dacă rata de promovabilitate a Bacalaureatului a fost scăzută. S-a constatat o scădere cu doar 2,10% a numărului studenţilor înmatriculaţi, faţă de aceeaşi sesiune a lui 2011. Totodată, în perioada 10 – 18 septembrie 2012, va avea loc cea de-a doua etapă de înscriere la studii universitare de masterat. Se constată un interes crescut al absolvenților licențiați pentru continuarea studiului în cadrul Universității, în toate domeniile. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face în perioada 12-24 septembrie 2012, pe domenii de studii variate.

– Ce noutăţi din această bogată paletă de oferte se adresează celor care doresc să-şi perfecţioneze pregătirea profesională?

– Ca o noutate în acest an  încep înscrierile pentru cursurile Centrului de formare și dezvoltare profesională continuă „Ovidius” Constanța, centru nou înființat în cadrul Universității „Ovidius”. CFDPCO are în structura sa Școala de Studii Postuniversitare şi Departamentul de Formare și Dezvoltare Profesională. Centrul nou promovează o ofertă educațională deschisă, variată, flexibilă şi adecvată competenţelor noi cerute pe piaţa muncii, atât pentru persoanele care au absolvit o facultate (în cadrul Şcolii de Studii Postuniversitare), cât şi pentru persoanele cu studii medii (în cadrul Departamentului de Formare și Dezvoltare Profesională).

– Aproape zilnic presa anunţă că Universitatea „Ovidius” este organizatoarea şi gazda a numeroase manifestări științifice. Ce aport au acestea în viaţa academică?

– Traversăm o perioadă importantă, într-o ambiție constructivă de a clădi împreună imaginea unei universități puternic ancorată în realitățile sociale, deschisă către parteneriate ce vizează în primul rând consolidarea poziției universității în învățământul național și oferă studenților noi și moderne posibilități de studiu. Universitatea a fost gazda unui maraton de evenimente științifice, printre care aș enumera Academica BNR, cel mai nou program educațional al Băncii Naționale a României, marcat de vizita ministrului Finanțelor, prof.univ.dr.Florin Georgescu; oaspeți de seamă din domeniul medical au dezbătut în sălile moderne ale Facultății de Medicină cele mai noi tendințe din cercetarea biomedicală. La „Ovidius” se dezbat momente din istoria României și a Rusiei, grație reuniunii Comisiei mixte a istoricilor din România și Federația Rusă, în timp ce Facultatea de Drept organizează două mari evenimente cu participare internațională dedicate, printre altele, legislației procesuale civile, protecției proprietății intelectuale. Asociația specialiștilor din morărit și panificație din România în colaborare cu universitatea noastră a prezentat noutățile științifice și legislative, precum și cele mai recente realizări ale industriei produselor făinoase din lume. Totodată, prin Facultatea de Teologie, peste 120 de studenți și profesori din 20 de universități europene sunt prezenți timp de 12 zile la Constanţa pentru un dialog academic pe tematică teologică interconfesională și interreligioasă. Toate acestea, deși sunt doar câteva dintre cele mai importante evenimente, demonstrează preocuparea noastră deosebită pentru cercetare la nivel înalt, care să ne poziționeze cât mai sus în ierarhizarea MECTS.

– Aţi fost numit recent în noua structură a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare vicepreşedintele Comisiei pentru Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor. Ce reprezintă această onorantă investitură?

– Această numire reprezintă o importantă recunoaştere academică. Se mai află nominalizaţi, ca membri în comisiile de specialitate prof.univ.dr. Petru Bordei, preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius”, şi  IPS Teodosie, prorector Relaţii internaţionale şi studenţi străini.  Pentru Universitatea „Ovidius” din Constanţa este un pas important urcat pus deja pe palierul unde se află cele mai vizibile şi importante instituţii de profil din ţară. Este şi o provocare şi o onoare în acelaşi timp.Vom fi mai aproape de problemele care confruntă în acest timp comunitatea academică românească şi experienţa noastră, a întregului colectiv didactic ovidian, poate fi valorificată.

Adrian NEGREANU