RA-APPS asigură reşedinţa pentru doi foşti şefi de stat, Regele Mihai şi Emil Constantinescu, singurul care suportă cheltuielile cu imobilul este fostul preşedinte, iar Regia nu mai poate achita costurile de întreţinere a Palatului Elisabeta, reşedinţa fostului suveran, din cauza crizei. „De prevederile HG 478/2006 privind atribuirea destinaţiei de reşedintă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, a unor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea RA-APPS, beneficiază MS Regele Mihai şi domnul Emil Constantinescu. Singurul care suportă toate cheltuielile aferente întreţinerii imobilului repartizat ca reşedinţă este fostul preşedinte al României”, se arată în comunicat al Secretariatului General al Guvernului (SGG). În anul 2009, precizează comunicatul, RA-APPS a achitat 676.000 de lei pentru administrarea Palatului Elisabeta (energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, bunuri mobile, de personal, dar şi alte cheltuieli de întreţinere a imobilului), iar pentru 2010 sunt estimate cheltuieli de 750.000 de lei. „Ţinând cont de situaţia generată de criza economică pe piaţa imobiliară, RA-APPS are probleme, ca şi ceilalti operatori economici de profil, fiind obligată să îşi restrângă cheltuielile, inclusiv prin reduceri de personal, şi nu îşi mai poate permite suportarea unor cheltuieli pentru beneficiarii spaţiilor din imobilele aflate în administrare”, argumentează SGG. Instituţia precizează că, „având în vedere condiţiile economice actuale”, a solicitat RA-APPS o analiză pentru identificarea cheltuielilor „neeconomice” cu imobilele aflate în proprietatea statului român şi în administrarea Regiei. Din analiza efectuată a rezultat că unul dintre imobilele în această situaţie este Palatul Elisabeta, actuala reşedinţă a MS Regele Mihai. În comunicat se mai arată că astfel de probleme au fost identificate şi în cazul altor imobile. Pentru reglementarea acestor situaţii, SGG va propune un set de măsuri, Guvernul urmează ia o decizie, iar RA-APPS va pune în aplicare măsurile dispuse. Secretarul General al Guvernului, Daniela Andreescu, a declarat că soluţiile luate în calcul în cazul Palatului Elisabeta sunt alocarea unei sume de la bugetul de stat pentru administrarea clădirii, plata utilităţilor de către beneficiar – respectiv de Casa Regală – sau de către o altă instituţie a statului.