Urmare AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 18 din 26.03.2018 se instituie:

 

– COD GALBEN in intervalul 26.03.2018 ora 15.00 – 06.04.2018 ora 16.00 pe sectorul romanesc al Dunarii aval de S.H.E.N.  Portile de Fier , judetele:…….Constanta…

 • COD PORTOCALIU in intervalul 26.03.2018 ora 15:00 – 06.04.2018 ora 16.00 pe Dunare pe sectorul Cernavoda Galati si in Delta Dunarii – judetul Constanta

 

Confrom buletinului informative cu privire la diagnoza pentru data de 28.03.2018, ora 7.00, si prognoza hidrologica a debitelor medii zilnice pentru intervalul 29.03.2018 – 04.04.2018 pentru Dunare la intrare in tara si pentru principalele sectiuni de pe sectorul romanesc:

Sectiunea: – mira zonala

Cernavoda

 • in data de 28.03.2018
 • nivel de 612 cm, CI este depasita cu 12 cm, cu tendita de crestere;
 • in data de 01.04.2018
 • nivel de 623 cm, CI este depasita cu 23 cm, dupa aceasta data se observa o tendinta de scadere;
 • in data de 04.04.2018
 • nivel de 611 cm, CI este depasita cu 11 cm;

Harsova

 • in data de 28.03.2018
 • nivel de 664 cm, CP este depasita cu 4 cm, cu tendita de crestere;
 • in data de 01.04.2018 respectiv 02.04.2018
 • nivel de 671 cm, CP este depasita cu 11 cm, dupa aceasta data se observa o tendinta de scadere;
 • in data de 04.04.2018
 • nivel de 659 cm, CI este depasita cu 49 cm;

Vadu Oii

 • in data de 28.03.2018
 • nivel de 645 cm, CA este depasita cu 45 cm, cu tendita de crestere;
 • in data de 01.04.2018 respectiv 02.04.2018
 • nivel de 659 cm, CA este depasita cu 59 cm, dupa aceasta data se observa o tendinta de scadere;
 • in data de 04.04.2018
 • nivel de 646 cm, CA este depasita cu 46 cm;

 

 

Nota:

Debit masurat la 28.03.2018 este 10.700 mc/s.

Debitul masurat la viitura din 2006 a fost de 15.800mc/s, iar la viitura din 2010 a fost de 13.350 mc/s.

In conformitate cu Raportul Operativ nr. 311/ 30.03.2018/ ora 12.00, situatia se prezinta astfel:

 

1 Situatia digurilor din administrarea S.G.A. Constanta aflate în faza I de aparare:

 

FAZA I de aparare- la mira locala de ape mari:

–    Dig Oltina                                            cota= 109   (FI = 0  FII=120  FIII= 240)

–    Dig Dunareni                                        cota= 126   (FI=  0  FII=130  FIII= 260)

–    Dig Seimenii Mici                               cota=   40   (FI = 0  FII=  45  FIII=   90)

–    Dig Zavalu                                            cota= 102   (FI =20 FII=110  FIII= 200)

 

     FAZA II de aparare- la mira locala de ape mari:

–    Dig Ostrov                                           cota= 134     (FI =  0  FII=100  FIII= 200)

–    Dig Baneasa                                          cota= 134     (FI =  0  FII=100  FIII= 200)

–    Dig Rasova                                           cota=   84     (FI =  0  FII=  50  FIII= 100)

–    Dig Topalu II                                       cota= 112     (FI =  0  FII=105  FIII= 210)

 • Dig Topalu I                                     cota= 144     (FI =  0  FII=  85  FIII= 170)
 • Dig Cochirleni             cota=   75     (FI =  0  FII=  50  FIII= 100)

 

 • Dig Harsova – Ciobanu
  • (C7 km 2+500)          cota = 134   (FI =  0  FII= 100  FIII=220)
  • (C6 km 13+950) cota = 136   (FI =  0  FII= 100  FIII=220)
 • Dig Ciobanu- Garliciu
  • (km 21+950)             cota = 203   (FI= 40  FII= 130  FIII= 220)

 

     FAZA III de aparare- la mira locala de ape mari:

–    Dig Dunarea (pr.Dunarea)                   cota= 122     (FI =  0  FII=  60  FIII= 120)

 

 • Dig Ciobanu- Garliciu
  • (km 19+150)             cota = 201    (FI= 10  FII= 100  FIII= 190)

Garda =150  cm

 

 • (C2 km 25+450) cota = 206    (FI= 20  FII= 110  FIII= 200)

Garda =150  cm

 

 1. SITUATIA PAGUBELOR  PRODUSE (estimativ fizic)

                 – Nu este cazul

 

 1. MASURILE LUATE DE CATRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE IN GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE:

 

– La nivelul Sistemului de Gospodarire a Apelor

 • Se monitorizează evoluţia nivelurilor Fluviului Dunare si integritatea digurilor aflate in administrarea ABA DL pe intreaga linie de aparare aferenta jud. Constanta (de la Ostrov- la Garliciu) de către personalul din cadrul S.H. Dunăre- Cernavodă;
 • Se monitorizeaza constructiile hidrotehnice aferente acumularii permanente Hazarlac.

– La nivelul ANIF – Filiala de imbunatatiri funciare Dobrogea

–  Functioneaza statiile de pompare ANIF.

– La nivelul Comitetului  local pentru Situatii de Urgenta

  – Se impun masuri pentru monitorizarea situatiei hidrologice a Dunarii si aplicarea prevederilor din planurile locale de aparare proprii.

– La nivelul Comitetului  Judetean pentru Situatii de Urgenta

–   Nu este cazul.

 1. COLABORARE CU TARILE VECINE IN CONFORMITATE CU REGULAMENTELE COMUNE (daca este cazul)

–   Nu este cazul.

 1. MODUL DE EXPLOATARE SI DE COMPORTARE A CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE CU ROL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR

   – In conformitate cu regulamentele de exploatare in timpul apelor mari si a masurilor din planurile de aparare;

 –  Barajul Hazarlac lucreaza in parametrii proiectati.

 1. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE  AFECTATE

Nu sunt constructii hidrotehnice afectate.

 1. MASURI NECESARE PENTRU EVITAREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR

SGA Constanta

 

 • prin adresa nr. 5923/22.03.2018 au fost avertizate toate primariile riverane Dunarii pentru monitorizarea situatiei hidrologice si aplicarea prevederilor din planurile locale de aparare proprii;
 • prin adresa nr. 5924/22.03.2014 a fost adusa la cunostinta Membrilor Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situatilor de urgenta generate de inundatii avertizarea hidrologica;
 • s-a dispus supravegherea digurilor si luarea de masuri pentru combaterea fenomenelor ce apar chiar daca sunt de intensitate mica;
 • asigurarea de materiale si mijloace de transport si interventie;
 • verificarea si pregatirea stocului de aparare propriu;
 • frecventa observatiilor vizuale si masuratorile se fac de 2 ori pe zi;
 • pentru digurile care se apropie de faza III de aparare s-a dispus ca frecventa observatiilor vizuale si masuratorile sa se faca de 4 ori pe zi;
 • pregatirea in zonele critice (acolo unde este cazul) a sacilor de pamant pentru interventie in punctele unde coronamentul are caderi;
 • se urmareste posibila aparitie a grifoanelor;
 • se urmareste comportarea taluzului interior, catre incinta, pentru identificarea zonelor unde apar infiltratii, modificari sau umeziri ale acestuia;
 • la nivelul Statiei Hidrologice Cernavoda s-a dispus ca frecventa masuratorilor pentru mirele zonale sa se faca din 3 in 3 ore;