Proiectul Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I este un proiect a cărui implementare a început în anul 2013 – POS Mediu, odată cu semnarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile.

La sfârșitul anului 2017, s-a semnat contractul de fazare a proiectului pe fonduri externe nerambursabile prin POIM 2014 – 2020.

Implementarea proiectului are ca scop reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații.

În cea de-a doua parte a anului 2018 a fost realizată activitatea de probe și teste, calitatea datelor, dar și modul de funcționare a sistemului informațional pentru toate stațiile automate cu senzori gestionate de către Administrațiile Bazinale de Apă.

Drept urmare, la finalul anului 2018 a fost dată acceptanța provizorie pentru sistemul informatic ce cuprinde aplicațiile e-Sensor, V-Struct și Hydroshield. Acestea sunt în perioada de testare și operare de către beneficiar odată cu instalarea ultimelor versiuni ale aplicațiilor și a configurațiilor aferente până la nivelul IV – stații de câmp și baraje.

În prezent, se realizează preluarea abonamentelor de comunicații gsm și satelit, precum și  implementarea sistemului de e-ticketing care permite monitorizarea problemelor de funcționare pe timpul perioadei de garanție.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general privind  îmbunătățirea standardelor de viață ale populației, în concordanță cu îndeplinirea acordurilor dintre România și UE în ceea ce privește protecția mediului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral