Indicatorii tehnico-economici ai proiectului – “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”au fost aprobati prin HG 631 din 30 august 2017:

  • Valoare Deviz General = 74.060/57.287 (INV/C+M) in mii lei, cu TVA 19% si in preturi 31.01.2017;
  • In cadrul Capacitatilor aprobate sunt prevazute si executarea a cinci poduri pe DN 22;

 

In cadrul schemei de amenajare a bazinului hidrografic Tabana, datorita conditiilor hidraulice de asigurare a scurgerii in albie a debitului de calcul, a devenit necesara si refacerea sectiunilor  celor cinci poduri ce traverseaza DN 22, poduri aflate in administrarea Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R), acest aspect insemnand demolarea podurilor existente si realizarea altor poduri noi care sa raspunda la cerintele de ordin hidraulic.

Estimarea costurilor legate de refacerea acestor cinci poduri este cuprinsa in Devizul General aprobat.

Analizand Aplicatia de finantare/Cererea de finantare depusa la AM Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) in vederea semnarii contractului de finantare,  reprezentantii AM POIM au concluzionat ca masura refacerii podurilor si pasarelelor din cadrul proiectului reprezinta o cheltuiala neeligibila proiectului (aspect relevat si de PMRI).

In aceste conditii, pentu executarea podurilor din către C.N.A.I.R., au avut loc sedinte de lucru la sediul Ministerului Transportului in vederea stabilirii procedurilor de lucru pentru preluarea de catre CNAIR a executarii lucrarilor de redimensionare a podurilor aflate in administrarea acestora.

Aplicația de Finanțare va fi depusă către POIM, spre aprobare, în vederea semnării contractului de finanțare după aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a transferării în condițiii legale a podurilor pentru realiazarea acestora de către CNAIR din Fonduri Europene aferenete Axei 2. Implementarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor vor fi implementate de Ministerul Apeor și Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral prin atragerea de Fonduri Europene prin Axa 5.

Tot în anul 2018 s-a realizat auditul financiar extern pentru plățile realizate în anul 2018 pentru proiectul “ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARA 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc – Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor – “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”și a fost înaintat raportul final al auditorului.

În ce privește contractul de publicitatea a fost publicat ultimul comunicat de presă cu activitatea finală a acestui proiect, fiind întocmit atât raportul final, cat și cel financiar. Măsurile de informare și publicitate prevăzute în Planul de comunicare și Promovare precum și în Caietul de sarcini pentru  proiectul “ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARA 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc – Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor – “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA” au fost realizate și finalizate cu succes în luna octombrie a anului 2018.

În prezent pentru proiectul “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”:

– a fost aprobat HG nr. 699/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național

Au fost elaborate studiile suplimentare geotehnice și topografice solicitate de către CNAIR în vederea avizării în Consiliul Tehnico-Economic.

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral